Ombyggnad och tillbyggnad

Ombyggnad och tillbyggnad i fastigheter kräver ett brett byggkunnande, god framförhållning och planering. HP Bygg erbjuder vad som krävs. Vi har lång erfarenhet av om- och tillbyggnad av lägenheter, kontor och kommersiella lokaler. Konverteringar från lokaler till lägenheter har blivit lite av en specialitet. Du kan använda oss som projektledare i större entreprenader – från ritning till utförande. Vi täcker alla ingående yrkeskategorier och hantverk och har väl dokumenterade policies och riktlinjer för miljö- och kvalitetsledningssystem.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Där kan vi presentera oss närmare, vad vi gjort och kan göra för dig.

 

Kontakta oss för mer info